Byggservice

NEXT har många av de specifika funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

Byggservice innefattar ett brett spektrum av verksamheter där det inte alltid är så lätt att reda ut vad som inkluderas i begreppet.

Normalt pågår byggserviceuppdraget från några dagar och upp till någon månad, och har ofta en kund som kräver redovisning av nedlagda resurser.

När det gäller byggservice återfinns en mängd funktioner i NEXT som vi tror kan vara av stort intresse.

Kontakta oss om du vill du diskutera vidare kring NEXT som verktyg avseende byggservice, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området.

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder