Entreprenad

Jobbar du med stora entreprenadåtaganden har kostnadskontroll, budgetuppföljning och effektiv hantering av ÄTA mycket hög prioritet. Har du jobbat på något av de rikstäckande entreprenadföretagen kommer du att känna igen dig, prognosmodulen i NEXT följer nämligen exakt de principer för avstämning, prognos och koppling till successiv vinstavräkning som är gängse i branschen.

Importmöjligheter från kalkylprogrammen BidCon, MAP och Wickells i kombination med komplett integration med ekonomisystemet innebär ett minimum av manuellt registreringsarbete samt att projektekonomin uppdateras löpande i bakgrunden utan något manuellt arbete. Fullt fokus kan därmed läggas på att sköta produktionsekonomin istället för onödig administration och manuellt plock i Excel.

Vill du ha extra kontroll på nedlagda timmar kan du följa dess per byggdel, läge/etapp eller aktivitet där du själv sätter ribban för vilken nivå du vill arbeta på.

NEXT har de specifika funktioner som krävs för att hantera fastprisentreprenaden, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder