Installation och service

När det gäller alla grundläggande funktioner avseende projekt- och orderhantering skiljer sig inte installatörerna på något sätt från övriga hantverkare.

Man jobbar såväl med större fastprisåtaganden som mindre servicejobb, precis på samma sätt som byggarna.

Vid olika former av löpande åtaganden skiljer sig dock sättet att debitera för utnyttjat material. På el/tele-sidan kan det röra sig om kablage eller elektroniska komponenter, och på VS-sidan om rördelar eller kopplingar som plockas ur bilen och därmed inte genererar någon orderspecifik faktura från grossisten.

Samtidigt fungerar många installatörer som återförsäljare av grossisternas artiklar/material och tar därmed också betalt på artikelnivå på ett helt annat sätt än på bygg- och marksidan.

Många gånger består en betydande del av installatörernas affär av artikelförsäljning, och mycket stor energi har därmed lagts på att automatisera hanteringen av artiklar, i synnerhet i samband med fakturering av dessa.

NEXT har många av de specifika funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder