Mark och anläggning

Att säga att man jobbar med ”mark och anläggning” kan i princip innebära vad som helst från att justera kantsten till att bygga hamnanläggningar.

Oberoende av storlek på jobb är det inom mark och anläggning av största vikt att ”fånga dagen”, d v s att löpande få in uppgifter om utfört arbete (arbetstid och maskintid), användande av eget material/materiel, samt att omgående dokumentera eventuella ÄTA.

Det är därmed sannolikt svårt att hitta något verksamhetsområde där daglig mobil återrapportering har större potential än inom mark- och anläggningssektorn.

På de mindre jobben räcker oftast den dagliga personliga tidboken som återrapportering, medan det på de större jobben kan krävas en mer formell projektdagbok för en komplett redovisning mot beställaren.

NEXT har många av de specifika funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

Vi vet vad som är speciellt viktigt i din bransch!

Här fokuserar vi på de små och medelstora jobben. Är du intresserad av hur vi stödjer de riktigt stora jobben så läser du vidare under rubriken Entreprenader.

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder