Arbetsordersystem för arbetsordrar

Mobilapplikation – iOS/Android

Lägger ni mycket administrativ tid på att hantera era arbetsorder? Är det svårt att få överblick och hålla koll på status på jobben?

NEXT hjälper dig med hela flödet – registrering, återrapportering och fakturering. Du följer dina order i realtid och allt sköts helt digitalt, utan ett enda papper. Dessutom kommer allt med till faktureringen, inga lappar ligger kvar i benfickor eller i bilen!

  • Arbetsordern kan läggas upp på kontoret och skickas ut till fältpersonalen, eller…
  • … Arbetsordern kan födas direkt i mobilen
  • Återrapporterad arbetsorder genererar både fakturaunderlag och löneunderlag

 

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder