Personalliggare för byggbranschen

Bakgrund

Fr o m 2016-01-01 kräver Skattemyndigheten att det finns en elektroniskt förd personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige. Undantag gäller för uppdrag mot privatpersoner och för åtaganden där den totala byggkostnaden är maximalt fyra basbelopp. Ansvaret för personalliggaren åligger formellt byggherren, men delegeras så gott som alltid till ansvarig huvudentreprenör.

Utförlig information om personalliggare i byggbranschen finns på https://www.sverigesbyggindustrier.se (tips: Sök på ”Personalliggare” i sökfältet)

Elektronisk personalliggare ingår i NEXT

Personalliggaren hämtar all grundinformation om såväl egen personal som UE från de ordinarie registren i NEXT, varför det inte kommer att krävas någon extra hårdvara, installationer eller annan teknisk utrustning utöver en smartphone eller läsplatta. Varje registrering och redigering av personal på arbetsplatsen loggas automatiskt med organisationsnummer (arbetsgivare), id och klockslag och uppfyller därmed Skatteverkets krav på spårbarhet. Vid en eventuell revision kan personalliggaren presenteras direkt på en valfri internetansluten enhet, smartphone, läsplatta eller dator.

Det bör betonas att NEXT Personalliggare inte är kopplad till identifiering via ID06 utan ska ses som ett komplement där användande av kortläsare och/eller inhägnad arbetsplats inte föreligger – bra exempel kan vara byggservice och markentreprenader.

Mobil incheckning

Både som anställd och UE återfinns modulen personalliggare direkt i NEXT huvudmeny (på de projekt där kravet på personalliggare åligger) och incheckningen är utförd med några få klick – välj Personalliggare + projekt och klicka på skärmen ”Checka in”.

Undvik administration av UE-personal

Om du vill undvika administration av extern personal krävs att respektive UE får begränsad tillgång till NEXT via NEXT Portal. Tillgången till NEXT Portal kommer att innebär en kostnad för perioden, och inkluderar obegränsat antal projekt och involverade externa användare. Komplett statistik över användandet kommer att kunna plockas ut ur NEXT, och det finns inget som förhindrar att man vidarefakturerar kostnader för administration och nyttjande av personalliggaren till underentreprenörer och/eller beställaren. Kontakta din kontaktperson på NEXT för mer information om personalliggare för UE.

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder