Tidrapport

Får du varje månad tjata om att få in tidlappar, följesedlar och materialplock? Och registrerar du sedan timmarna i olika system för att få fram uppföljning, faktura- och löneunderlag?

Använder du tidrapporteringen i NEXT har du en daglig återrapportering som utan manuellt arbete genererar både fakturaunderlag, löneunderlag och uppföljning. Dessutom fullt ut kopplad till både ekonomi- och lönesystem!

  • Kontroll av upparbetade timmar i pågående projekt kan ske i realtid.
  • På löpande arbeten och ÄTA får du med allt till fakturaunderlaget, även dagboksnoteringar, egna maskiner och eget material.
  • Komplett dokumentation i form av foton och dagboksnoteringar. Daglig rapportering innebär också korrekt rapportering.
  • Dokumentation av ÄTA, samt en möjlighet att direkt öronmärka både timmar och interna kostnader till en specifik ÄTA. Dyker det upp nya ÄT:or under dagen kan du lägga upp dem direkt i mobilen och även uppmärksamma kunden om detta via ett automatiskt mail direkt från NEXT.
  • Om det mot slutet av projekt uppstår diskussioner om utförandet eller ekonomin är det du som sitter med bäst dokumentation över vad som hänt under resans gång. Detta är många gånger ovärderlig information – den som äger dokumentationen vinner dessa debatter!

 

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder