Tidrapportering för byggbranschen | Enkel App

Tidrapport NEXT, enkel och användarvänlig app

Får du varje månad tjata om att få in tidrapport, tidlappar, följesedlar och materialplock? Och registrerar du sedan timmarna i olika system för att få fram uppföljning, faktura- och löneunderlag? Varje år läggs enormt mycket administrativ tid på att hantera timmar och tidrapportering.

Mobilapplikation – iOS/Android

Dessutom handlar tidrapportering i byggsvängen inte enbart om tid. Via NEXTs modul för tidrapportering får du via mobil tidrapport varje dag in arbetstid, eventuell övertid, ÄTA, resor med servicebil, privata resor, traktamente, dagboksnot, foton, egna maskiner, eget materiel, samt plock från eget lager/servicebil.

Använder du tidrapporteringen i NEXT har du en daglig återrapportering som utan manuellt arbete genererar både fakturaunderlag, löneunderlag och uppföljning. Dessutom fullt ut kopplad till både ekonomi- och lönesystem!

  • Kontroll av upparbetade timmar i pågående projekt kan ske i realtid.
  • På löpande arbeten och ÄTA får du med allt till fakturaunderlaget, även dagboksnoteringar, egna maskiner och eget material.
  • Komplett dokumentation i form av foton och dagboksnoteringar. Daglig rapportering innebär också korrekt rapportering.
  • Dokumentation av ÄTA, samt en möjlighet att direkt öronmärka både timmar och interna kostnader till en specifik ÄTA. Dyker det upp nya ÄT:or under dagen kan du lägga upp dem direkt i mobilen och även uppmärksamma kunden om detta via ett automatiskt mail direkt från NEXT.
  • Möjlighet till automatisk överföring av löneunderlag till lönesystemet (kräver Visma Lön)
  • De som jobbar ute på fält uppskattar ofta att bli av med pappersarbetet, och dessutom få sammanställningar direkt i mobilen.
  • Om det mot slutet av projekt uppstår diskussioner om utförandet eller ekonomin är det du som sitter med bäst dokumentation över vad som hänt under resans gång. Detta är många gånger ovärderlig information – den som äger dokumentationen vinner dessa debatter!

Kontakta oss om du vill du diskutera vidare kring NEXT som verktyg avseende tidrapport och tidrapportering, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området.

 

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder