Tillbaka23 januari, 2019

Monterro investerar i snabbväxande Nordiska Entreprenadsystem

Investmentbolaget Monterro investerar i snabbväxande Linköpingsbaserade molnföretaget Nordiska Entreprenadsystem och blir därigenom majoritetsägare. Nordiska Entreprenadsystem utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett helt molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Monterro och Nordiska Entreprenadsystem ser gemensamt förvärvet som en stor möjlighet för expansion på befintliga och nya marknader.

 

Produkten NEXT började utvecklas redan under 90-talet och är idag ett standardiserat molnbaserat projekt- och affärsverktyg som passar alla storlekar av bolag inom bygg-, service- och entreprenadbranschen. Med NEXT kan både lokala mindre bygg- och servicebolag och rikstäckande entreprenörer effektivisera hela sitt informationsflöde och öka sin lönsamhet. I hela Europa kännetecknas dessa branscher av en låg digitaliseringsgrad, varför potentialen för en marknadsledande molntjänst som NEXT även är stor internationellt.

 

  • Vi har de senaste fyra åren fått många förfrågningar om förvärv, men alltid tackat nej säger Anders Jacobson, grundare av Nordiska Entreprenadsystem. Med Monterro var det annorlunda. De visade redan vid första mötet att man förstod både mjukvarubranschen och vår produkt. Vi ser nu fram emot att fortsätta vår snabba tillväxt och att utveckla produkten och bolaget vidare tillsammans med Monterro.

 

Monterro har lång erfarenhet av att utveckla nordiska mjukvarubolag inom B2B och jobbar uteslutande med investeringar inom detta segment. Tillsammans med personalen kommer Monterro arbeta med att expandera bolaget genom att vidareutveckla produkten, förstärka organisationen samt accelerera den geografiska expansionen.

 

  • Nordiska Entreprenadsystem passar bra in i vår bolagsportfölj, inte minst som vi framgent avser att fortsätta fokusera på snabbväxande molnbaserade mjukvarubolag, säger Gustav Lagercrantz, partner på Monterro. Nordiska Entreprenadsystem är unikt positionerade inom sin nisch genom sin djupa kunskap, många nöjda kunder och har stor potential att växa vidare i såväl Sverige som i Europa. Vi avser att öka investeringstakten i Nordiska Entreprenadsystem och utveckla erbjudandet och därmed skapa nya möjligheter för såväl nya som befintliga kunder.

 

Bygg-, service- och entreprenadbranschen är kraftigt underdigitaliserad jämfört med många andra branscher enligt en färsk rapport från Svensk Byggtjänst. Vinsterna med att digitalisera bolag i dessa branscher är stora. Intäkterna ökas genom att data fångas ute på fältet vilket innebär en mer komplett rapportering av t ex eget material och användande av egna maskiner, men också en betydligt bättre dokumentation av tilläggsbeställningar. Dessutom finns stora vinster i kostnadsbesparingar genom effektivare arbetsflöden samt minskad administration.

 

 

 

För mer information, kontakta:
Anders Jacobson, Founder and Member of the Board, Nordiska Entreprenadsystem
070-821 3191 | anders.jacobson@nordsys.se

Gustav Lagercrantz, Managing Partner, Monterro
070-734 74 11 | gustav.lagercrantz@monterro.se

 

 

 

Om Monterro

Monterro är en ledande investerare inom B2B mjukvara i Norden, med målet att göra nordiska mjukvarubolag till marknadsledare. Med operativ erfarenhet från att framgångsrikt ha utvecklat och drivit bolag såsom Pointsec, Episerver och Orc Software arbetar Monterro aktivt med att stödja olika aspekter av portföljbolagens tillväxt. Monterros partners har gemensamt en betydande andel av fondernas kapital motsvarande 30%. Sedan starten 2012 har Monterro genomfört tio investeringar samt åtta tillägginvesteringar. www.monterro.se

 

Om Nordiska Entreprenadsystem och NEXT

Nordiska Entreprenadsystem utvecklar och levererar produkten NEXT som är ett helt molnbaserat projekt- och affärsverktyg för bygg-, service- och entreprenadbranschen. Integrerat med ekonomi- och lönesystem utgör NEXT ett komplett mobilt affärssystem som kan användas av bolag i alla storlekar, från det minsta företaget upp till miljardföretagen. Många av medarbetarna på Nordiska Entreprenadsystem har en bakgrund som projektledare och konsulter åt de rikstäckande byggarna som NCC, Skanska och Peab, och har genom åren samlat på sig över 200 års gemensam branscherfarenhet. Bolaget är Linköpingsbaserat och har ca 400 kunder och närmare 15 000 NEXT-användare i Sverige, Norge och Tyskland. www.nordsys.se

Vill du veta mer?

Boka en förutsättningslös demo och diskussion kring vårt erbjudande – NEXT.

Boka demo

Några av våra kunder