(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Fastprisentreprenader

Jobbar du med stora entreprenadåtaganden har kostnadskontroll, budgetuppföljning och effektiv hantering av ÄTA mycket hög prioritet.

NEXT har många av de specifika funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

Det finns ett antal specifika funktioner som bör vara av intresse:

 

 • Personlig mobil tidbok Open or Close
  • En personlig mobil tidbok för produktionspersonalen som inkluderar egna timmar, resor, eget material/materiel, egna maskiner, dagboksnot och möjlighet att ladda upp projektknutna foton.
  • Inkluderar ditt åtagande håltagning eller sågning kan du också återrapportera antal borrade hål eller sågade meter samt typ av material du arbetar i.
  • Via den mobila tidboken kan man också registrera och dokumentera nya ÄTA-jobb (via både text och foto), samt även direkt vid tidrapporteringen öronmärka timmar som berör ÄTA och därför bör redovisas separat mot kunden.
  • Kunden kan direkt från mobil enhet underrättas om nya ÄTA-arbeten via ett automatgenererat mail där denne får verifiera att ÄTA-arbetet är korrekt uppfattat och dokumenterat.
  • Möjligheten att enkelt bocka för egna maskiner, fordon och eget materiel/material gör att man får med betydligt mer egna resurser till fakturan vid löpande åtaganden.
  • Den mobila tidboken utgör underlag för lön, projektuppföljning och eventuellt fakturering (om löpande delar förekommer). Alla former av manuella tidlappar försvinner därmed.
 • Projektöversikt och kontroll samt automatisk efterkalkyl Open or Close
  • Import av leverantörsfakturor (från ekonomisystemet) i kombination med att interna resurser räknas om till motsvarande kostnader, medför att du får kontroll på uppdragets ekonomi mer eller mindre i realtid.
  • I och med att både leverantörsfakturor och interna kostnader belastar projektet ekonomiskt får du vid projektavslut också en automatisk efterkalkyl även av mindre jobb där du ser både projektresultat och täckningsgrad.
  • Om det uppstår surdegar och personalen har skött sin dagliga rapportering är det du som sitter med den bästa dokumentationen och har en betydligt bättre förhandlingssits mot både kunden och andra involverade entreprenörer. Den som har bäst dokumentation vinner alltid denna typ av diskussioner, och finns det dessutom en väl förd ÄTA-lista/journal slipper du pruta i onödan vid "slutuppgörelsen".
  • Full koll på produktionspersonalens dagliga återrapportering, dag för dag - du ser direkt vilka som eventuellt släpar efter. En möjlighet att automatgenerera sms med påminnelse finns.
 • Projektdagbok Open or Close
  • En mobil version av "Byggentreprenörernas projektdagbok" samlar arbetsplatsens alla händelser på ett och samma ställe. Daglig dokumentation av pågående arbeten, samt avvikelser och tilläggsarbeten är ovärderlig information att äga då du vill ha kontroll på projektet.
  • För löpande delar plockar du direkt i dagboken in utnyttjade resurser från aktuell prislista och har ett färdigt fakturaunderlag.
  • Till varje dagboksblad kan du dessutom knyta projektdokument, t ex foton, ritningar eller genomförda egenkontrollplaner.
  • Dagboken kan när som helst sammanställas som en pdf-fil som kan förmedlas till beställaren.
  • Rätt nyttjad innebär projektdagboken helt enkelt att du missar mindre och får betalt för det du gjort.
 • NEXT e-Invoice - elektronisk fakturahantering Open or Close
  • NEXT e-Invoice medger elektronisk hantering av leverantörsfakturor där du har två alternativ när det gäller att få in leverantörsfakturorna det digitala flödet:
   •   Du skannar inkommande leverantörsfakturor själv och mailar pdf-filen till en fakturacentral som tolkar såväl avsändaren som fakturauppgifterna.
   •   Du ställer om fakturaadressen så att dessa går direkt till fakturacentralen som både sprättar och skannar fakturorna.
  • Fakturorna landar i din inkorg och godkännes direkt i datorn för vidare förmedling till ekonomisystem (betalning) och NEXT Project för uppföljning och eventuell vidare fakturering.
  • I projektverktyget (NEXT Project) kan du öppna och se bilden på originalfakturan vilket är mycket praktiskt vid diskussioner med kund, avstämning eller löpande fakturering.
  • Kräver kunden att du redovisar fakturakopior vid löpande fakturering kan du automatiskt klippa ihop aktuella leverantörsfakturor till en pdf-bilaga som infogas till fakturan.
 • Budget, ÄTA, prognos för större entreprenader Open or Close
  • Import av kontobaserad budget från kalkylverktyg (t ex BidCon, eller MAP)
  • Arbetstid kan följas upp på konto (som en kostnadspost) eller separat på godtyckligt antal lägen/aktiviteter och/eller ÄTA.
  • ÄTA-modul med möjlighet att plocka fram både ÄTA-specifikation och en löpande ÄTA-Journal och där ÄTA-specifikationen tjänar som anbud till beställaren.
  • Budget- och prognosmodul som automatiskt uppdateras i takt med att dina ÄTA:or uppdateras
  • Prognosmodul där du kan jobba med godtyckligt antal prognoser (både flera versioner och perioder)
  • Underlag för successiv vinstavräkning
  • Projektöversikt, d v s en möjlighet att enkelt följa ekonomin på olika delprojekt eller ÄT:or, men även på övergripande nivå (t ex typ av projekt)
  • Stöd för mängdrelaterade entreprenader där man kan följa både intäkter (utförda mängder) och kostnader (resurser).
 

 

Kontakta oss om du vill du diskutera vidare kring NEXT som verktyg avseende större entreprenader, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området. ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant