(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Industri- och fastighetsservice (inkl trädgårdsservice)

Det är en flytande gräns mellan byggservice och industri- och fastighetsservice och många av våra befintliga kunder bedriver dessa verksamheter parallellt, men administrerar jobben på olika sätt.

Generellt har vi valt att definiera ett byggserviceuppdrag som ett åtagande som får ett eget projektnummer, medan de riktigt små servicejobben oftast samsas under ett gemenamt kundprojekt under vilket man hanterar många arbetsorder åt samma kund, t ex ett fastighetsbolag eller en större industrikund.

Nyckeln till framgång när det gäller industri- och fasighetsservice är effektiv hantering och redovisning av stora mängder mindre arbetsorder, där man måste undvika att drunkna i administration.

Många av funktionerna är gemensamma med Byggservice, och nedan redovisar vi därför endast ett antal funktioner som är specifikt framtagna för att hantera de allra minsta serviceuppdragen.

 • Fördelning av inkommande arbetsorder Open or Close
  • Order kan registreras på kontoret och skickas ut till servicekillarna, men kan också födas ute på fältet (eller snart även registreras av kunden direkt i NEXT). Eftersom NEXT är en molntjänst som ligger städigt on-line har det ingen betydelse vilken väg ordern tar in i systemet, det förekommer ingen mellanlagring av data.
  • Alla uppgifter om en order ska kunna hanteras mobilt. Beskrivning av uppdraget, bilder, ritningar, ansvarig serviceman, kundkontakter, uppgifter om andra aktörer (eu/leverantörer), checklista, egenkontroll, resurs- och/eller artikellista.
  • En order kan fördelas till en specifik serviceman eller en grupp.
  • En order kan styras till ett specifikt datum och klockslag, eller enbart läggas upp för utförande.
  • Man kan planera ordern i ett grafiskt gränssnitt där man kan se beläggningen på personalen (vem är ledig?), eller lägga ut ordern i en excel-liknande matris för utförande.
 • Återrapportering av arbetsorder Open or Close
  • Har man liknande uppdrag kan man med fördel använda frasregister för enklare återrapportering. I frasregistret lägger man upp återkommande texter och slipper en hel del skrivarbete.
  • I den mobila applikationen kan personalen bara se sina egna serviceorder, och kan sortera orderlistan i bokstavsordning, nummerordning eller efter datum och tid.
  • Man kan skilja på återrapporterad tid för fakturering och tid för lön.
 • Fakturering av arbetsorder Open or Close
  • Du kan enkelt följa status på pågående order och skapa fakturaunderlag per kund i takt med att order färdigställs.
  • Vid skapande av fakturaunderlag finns stora möjligheter att styra utseende på underlaget så att det ska tillfredsställa kunden.

Kontakta oss om du vill du diskutera vidare kring NEXT som verktyg avseende fastighets- och/eller industriservice/trädgårdsservice, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området. ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant