(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Installatörer

När det gäller alla grundläggande funktioner avseende projekt- och orderhantering skiljer sig inte installatörerna på något sätt från övriga hantverkare.

Man jobbar såväl med större fastprisåtaganden som mindre servicejobb, precis på samma sätt som byggarna.

Vid olika former av löpande åtaganden skiljer sig dock sättet att debitera för utnyttjat material. På el/tele-sidan kan det röra sig om kablage eller elektroniska komponenter, och på VS-sidan om rördelar eller kopplingar som plockas ur bilen och därmed inte genererar någon orderspecifik faktura från grossisten.

Samtidigt fungerar många installatörer som återförsäljare av grossisternas artiklar/material och tar därmed också betalt på artikelnivå på ett helt annat sätt än på bygg- och marksidan.

Många gånger består en betydande del av installatörernas affär av artikelförsäljning, och mycket stor energi har därmed lagts på att automatisera hanteringen av artiklar, i synnerhet i samband med fakturering av dessa.

NEXT har många av de specifika funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

 • Enorm förenkling av löpande fakturering Open or Close
  • Varefter du fakturerar nedlagda resurser och utfört arbete bockas dessa poster i bakgrunden av som fakturerade. Du kan därmed löpande fakturera upparbetade kostnader utan risk att missa något, eller riskera att dubbelfakturera kunden.
  • Vid löpande uppdrag (eller delar av uppdrag) väljer du själv om du vill vidarefakturera egna maskiner och eget material/materiel.
  • Vid löpande fakturering har du en mängd möjligheter att via kryssrutor enkelt styra innehållet på fakturan, t ex:
   • Enbart fakturera viss period, t ex veckovis löpande fakturering
   • Hantera byggmoms och ROT, samt visa/dölja påslag
   • Visa hela dagboken från fältet eller enbart totalt antal timmar och maskiner/materiel
   • Om du nyttjar NEXT e-invoice har du en möjlighet att automatiskt generera en fakturabilaga (pdf-fil) som inkluderar alla aktuella scannade leverantörsfakturor.
   • Särredovisa ÄTA
 • Personlig mobil tidbok Open or Close
  • En personlig mobil tidbok för produktionspersonalen som inkluderar egna timmar, resor, eget material/materiel, egna maskiner, dagboksnot och möjlighet att ladda upp projektknutna foton.
  • Inkluderar ditt åtagande håltagning eller sågning kan du också återrapportera antal borrade hål eller sågade meter samt typ av material du arbetar i.
  • Via den mobila tidboken kan man också registrera och dokumentera nya ÄTA-jobb (via både text och foto), samt även direkt vid tidrapporteringen öronmärka timmar som berör ÄTA och därför bör redovisas separat mot kunden.
  • Kunden kan direkt från mobil enhet underrättas om nya ÄTA-arbeten via ett automatgenererat mail där denne får verifiera att ÄTA-arbetet är korrekt uppfattat och dokumenterat.
  • Möjligheten att enkelt bocka för egna maskiner, fordon och eget materiel/material gör att man får med betydligt mer egna resurser till fakturan vid löpande åtaganden.
  • Den mobila tidboken utgör underlag för lön, projektuppföljning och eventuellt fakturering (om löpande delar förekommer). Alla former av manuella tidlappar försvinner därmed.
 • Egna timmar, maskiner och eget lagerplock belastar projektets ekonomi med automatik Open or Close
  • Kostnaden för egen personal och egna maskiner räknas om till kronor och belastar projektet ekonomiskt. Detta sker i bakgrunden med automatik och kräver ingen extra arbetsinsats.
  • På samma sätt kan kostnaden för eget material belasta projektet ekonomiskt, t ex plock från servicebil eller plock från eget lager. Har man i prislistan en korrekt självkostnad kan man förutom projektets ekonomi också över tid följa vilka marginaler man har på olika varor/artiklar.
 • Anbud och avtalsmallar anpassade för mindre uppdrag Open or Close
  • Anbud och avtalsmall som är anpassade för mindre uppdrag. Du kan själv bygga upp olika mallar beroende på typ av kund eller typ av åtagande, t ex privatkunder och företagskunder.
  • Jobbar du med privatkunder kan de här mallarna ersätta de föråldrade "Hantverkarformuläret".
 • Projektöversikt och kontroll samt automatisk efterkalkyl Open or Close
  • Import av leverantörsfakturor (från ekonomisystemet) i kombination med att interna resurser räknas om till motsvarande kostnader, medför att du får kontroll på uppdragets ekonomi mer eller mindre i realtid.
  • I och med att både leverantörsfakturor och interna kostnader belastar projektet ekonomiskt får du vid projektavslut också en automatisk efterkalkyl även av mindre jobb där du ser både projektresultat och täckningsgrad.
  • Om det uppstår surdegar och personalen har skött sin dagliga rapportering är det du som sitter med den bästa dokumentationen och har en betydligt bättre förhandlingssits mot både kunden och andra involverade entreprenörer. Den som har bäst dokumentation vinner alltid denna typ av diskussioner, och finns det dessutom en väl förd ÄTA-lista/journal slipper du pruta i onödan vid "slutuppgörelsen".
  • Full koll på produktionspersonalens dagliga återrapportering, dag för dag - du ser direkt vilka som eventuellt släpar efter. En möjlighet att automatgenerera sms med påminnelse finns.
 • Tydlig och lättillgänglig arbetsorder och dokumentation Open or Close
  • Den bakomliggande skriftliga arbetsordern kan plockas upp i mobil enhet. I anslutning till uppgifterna kan man även hitta information om övriga aktörer (kund, ue/leverantörer), samt kontaktuppgifter till dessa.
  • Förenklad dokumenthantering där man kan ladda upp och dela projektdokument, t ex foton, ritningar och kontrollplaner. Allt är åtkomligt från datorn på kontoret och från mobil enhet.
 • Projektdagbok Open or Close
  • En mobil version av "Byggentreprenörernas projektdagbok" samlar arbetsplatsens alla händelser på ett och samma ställe. Daglig dokumentation av pågående arbeten, samt avvikelser och tilläggsarbeten är ovärderlig information att äga då du vill ha kontroll på projektet.
  • För löpande delar plockar du direkt i dagboken in utnyttjade resurser från aktuell prislista och har ett färdigt fakturaunderlag.
  • Till varje dagboksblad kan du dessutom knyta projektdokument, t ex foton, ritningar eller genomförda egenkontrollplaner.
  • Dagboken kan när som helst sammanställas som en pdf-fil som kan förmedlas till beställaren.
  • Rätt nyttjad innebär projektdagboken helt enkelt att du missar mindre och får betalt för det du gjort.
 • NEXT e-Invoice - elektronisk fakturahantering Open or Close
  • NEXT e-Invoice medger elektronisk hantering av leverantörsfakturor där du har två alternativ när det gäller att få in leverantörsfakturorna det digitala flödet:
   •   Du skannar inkommande leverantörsfakturor själv och mailar pdf-filen till en fakturacentral som tolkar såväl avsändaren som fakturauppgifterna.
   •   Du ställer om fakturaadressen så att dessa går direkt till fakturacentralen som både sprättar och skannar fakturorna.
  • Fakturorna landar i din inkorg och godkännes direkt i datorn för vidare förmedling till ekonomisystem (betalning) och NEXT Project för uppföljning och eventuell vidare fakturering.
  • I projektverktyget (NEXT Project) kan du öppna och se bilden på originalfakturan vilket är mycket praktiskt vid diskussioner med kund, avstämning eller löpande fakturering.
  • Kräver kunden att du redovisar fakturakopior vid löpande fakturering kan du automatiskt klippa ihop aktuella leverantörsfakturor till en pdf-bilaga som infogas till fakturan.
 • NEXT e-Invoice - inkommande fakturor tolkas på artikelnivå Open or Close
  • Nyttjar du NEXT elektroniska fakturahantering (NEXT e-Invoice) och ber grossisten att skicka EDI-fakturor kommer du att kunna importera fakturaraderna på artikelnivå utan någon manuell registrering.
  • Funktionen att importera orderrader via EDI är generell när de gäller de större grossisterna - inga unika anpassningar krävs om du nyttjar flera olika grossister (ingår i tjänsten).
  • Vid import slår programmet upp avtalat utpris till kund i din egen prislista, och skapar därmed med automatik ett underlag för fakturering.
  • Respektive orderrad kan därefter justeras/kompletteras avseende såväl mängd och pris före fakturering.
 • Mobil återrapportering - installatörer Open or Close
  • Möjligheten att lägga upp de vanligaste artiklarna som plockas i bilarna i en "favoritchecklista" är mycket uppskattad bland befintliga NEXT-kunder på installationssidan.
  • Snabb och enkel sökning i de större bakomliggande prislistorna då lite mer udda artiklarna nyttjas.
 • Flexibel hantering av prislistor Open or Close
  • Möjlighet att via Excel importera prislistor från leverantörerna.
  • Artiklar/resurser kan ha olika priser för olika kunder och projekt.
  • Det finns också en möjlighet att skapa egna prislistor med egna artiklar. Artiklar ska här tolkas "fritt" d v s att vi har befintliga kunder som här lägger upp aktiviteter som ska utföras till ett fast pris, enligt exemplet "Klinker 20x20 Granco (komplett entreprenad), 650 kr/m2".
  • Det finns både export och import till Excel vilket gör det smidigt att göra "mängdarbetet" med listorna i Excel, och sedan importera de färdiga listorna till NEXT. ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant