(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Mark och anläggning (inkl fiberblåsning)

Att säga att man jobbar med "mark och anläggning" kan i princip innebära vad som helst från att justera kantsten till att bygga hamnanläggningar.

Oberoende av storlek på jobb är det inom mark och anläggning av största vikt att "fånga dagen", d v s att löpande få in uppgifter om utfört arbete (arbetstid och maskintid), användande av eget material/materiel, samt att omgående dokumentera eventuella ÄTA.

Det är därmed sannolikt svårt att hitta något verksamhetsområde där daglig mobil återrapportering har större potential än inom mark- och anläggningssektorn.

På de mindre jobben räcker oftast den dagliga personliga tidboken som återrapportering, medan det på de större jobben kan krävas en mer formell projektdagbok för en komplett redovisning mot beställaren.

NEXT har många av de specifika funktioner som krävs, samtidigt som det hjälper dig med de grundläggande kraven på projekt- och orderhantering, integration med ekonomi och lön, tidrapportering och bokförda timmar, leverantörsfakturor, kostnader, intäkter, kundfakturor, mobilitet, dokumentation, o s v.

Vi vet vad som är speciellt viktigt i din bransch!

Här fokuserar vi på de små och medelstora jobben. Är du intresserad av hur vi stödjer de riktigt stora jobben så läser du vidare under rubriken Fastprisentreprenader. 

 

 • Enorm förenkling av löpande fakturering Open or Close
  • Varefter du fakturerar nedlagda resurser och utfört arbete bockas dessa poster i bakgrunden av som fakturerade. Du kan därmed löpande fakturera upparbetade kostnader utan risk att missa något, eller riskera att dubbelfakturera kunden.
  • Vid löpande uppdrag (eller delar av uppdrag) väljer du själv om du vill vidarefakturera egna maskiner och eget material/materiel.
  • Vid löpande fakturering har du en mängd möjligheter att via kryssrutor enkelt styra innehållet på fakturan, t ex:
   • Enbart fakturera viss period, t ex veckovis löpande fakturering
   • Hantera byggmoms och ROT, samt visa/dölja påslag
   • Visa hela dagboken från fältet eller enbart totalt antal timmar och maskiner/materiel
   • Om du nyttjar NEXT e-invoice har du en möjlighet att automatiskt generera en fakturabilaga (pdf-fil) som inkluderar alla aktuella scannade leverantörsfakturor.
   • Särredovisa ÄTA
 • Personlig mobil tidbok Open or Close
  • En personlig mobil tidbok för produktionspersonalen som inkluderar egna timmar, resor, eget material/materiel, egna maskiner, dagboksnot och möjlighet att ladda upp projektknutna foton.
  • Inkluderar ditt åtagande håltagning eller sågning kan du också återrapportera antal borrade hål eller sågade meter samt typ av material du arbetar i.
  • Via den mobila tidboken kan man också registrera och dokumentera nya ÄTA-jobb (via både text och foto), samt även direkt vid tidrapporteringen öronmärka timmar som berör ÄTA och därför bör redovisas separat mot kunden.
  • Kunden kan direkt från mobil enhet underrättas om nya ÄTA-arbeten via ett automatgenererat mail där denne får verifiera att ÄTA-arbetet är korrekt uppfattat och dokumenterat.
  • Möjligheten att enkelt bocka för egna maskiner, fordon och eget materiel/material gör att man får med betydligt mer egna resurser till fakturan vid löpande åtaganden.
  • Den mobila tidboken utgör underlag för lön, projektuppföljning och eventuellt fakturering (om löpande delar förekommer). Alla former av manuella tidlappar försvinner därmed.
 • Egna timmar, maskiner och eget lagerplock belastar projektets ekonomi med automatik Open or Close
  • Kostnaden för egen personal och egna maskiner räknas om till kronor och belastar projektet ekonomiskt. Detta sker i bakgrunden med automatik och kräver ingen extra arbetsinsats.
  • På samma sätt kan kostnaden för eget material belasta projektet ekonomiskt, t ex plock från servicebil eller plock från eget lager. Har man i prislistan en korrekt självkostnad kan man förutom projektets ekonomi också över tid följa vilka marginaler man har på olika varor/artiklar.
 • Anbud och avtalsmallar anpassade för mindre uppdrag Open or Close
  • Anbud och avtalsmall som är anpassade för mindre uppdrag. Du kan själv bygga upp olika mallar beroende på typ av kund eller typ av åtagande, t ex privatkunder och företagskunder.
  • Jobbar du med privatkunder kan de här mallarna ersätta de föråldrade "Hantverkarformuläret".
 • Projektöversikt och kontroll samt automatisk efterkalkyl Open or Close
  • Import av leverantörsfakturor (från ekonomisystemet) i kombination med att interna resurser räknas om till motsvarande kostnader, medför att du får kontroll på uppdragets ekonomi mer eller mindre i realtid.
  • I och med att både leverantörsfakturor och interna kostnader belastar projektet ekonomiskt får du vid projektavslut också en automatisk efterkalkyl även av mindre jobb där du ser både projektresultat och täckningsgrad.
  • Om det uppstår surdegar och personalen har skött sin dagliga rapportering är det du som sitter med den bästa dokumentationen och har en betydligt bättre förhandlingssits mot både kunden och andra involverade entreprenörer. Den som har bäst dokumentation vinner alltid denna typ av diskussioner, och finns det dessutom en väl förd ÄTA-lista/journal slipper du pruta i onödan vid "slutuppgörelsen".
  • Full koll på produktionspersonalens dagliga återrapportering, dag för dag - du ser direkt vilka som eventuellt släpar efter. En möjlighet att automatgenerera sms med påminnelse finns.
 • Tydlig och lättillgänglig arbetsorder och dokumentation Open or Close
  • Den bakomliggande skriftliga arbetsordern kan plockas upp i mobil enhet. I anslutning till uppgifterna kan man även hitta information om övriga aktörer (kund, ue/leverantörer), samt kontaktuppgifter till dessa.
  • Förenklad dokumenthantering där man kan ladda upp och dela projektdokument, t ex foton, ritningar och kontrollplaner. Allt är åtkomligt från datorn på kontoret och från mobil enhet.
 • Projektdagbok Open or Close
  • En mobil version av "Byggentreprenörernas projektdagbok" samlar arbetsplatsens alla händelser på ett och samma ställe. Daglig dokumentation av pågående arbeten, samt avvikelser och tilläggsarbeten är ovärderlig information att äga då du vill ha kontroll på projektet.
  • För löpande delar plockar du direkt i dagboken in utnyttjade resurser från aktuell prislista och har ett färdigt fakturaunderlag.
  • Till varje dagboksblad kan du dessutom knyta projektdokument, t ex foton, ritningar eller genomförda egenkontrollplaner.
  • Dagboken kan när som helst sammanställas som en pdf-fil som kan förmedlas till beställaren.
  • Rätt nyttjad innebär projektdagboken helt enkelt att du missar mindre och får betalt för det du gjort.
 • Fiberblåsning Open or Close
  • För att förenkla för produktionspersonalen räcker det med att ange "in (m)" och "ut (m)" då man dokumenterar antal meter fiber och slang - verkligt antal meter räknar programmet ut.
  • Fotodokumentation är vanligt förekommande, och att aktuella foton laddas upp till rätt projekt och order är en stor hjälp.
 • NEXT e-Invoice - elektronisk fakturahantering Open or Close
  • NEXT e-Invoice medger elektronisk hantering av leverantörsfakturor där du har två alternativ när det gäller att få in leverantörsfakturorna det digitala flödet:
   •   Du skannar inkommande leverantörsfakturor själv och mailar pdf-filen till en fakturacentral som tolkar såväl avsändaren som fakturauppgifterna.
   •   Du ställer om fakturaadressen så att dessa går direkt till fakturacentralen som både sprättar och skannar fakturorna.
  • Fakturorna landar i din inkorg och godkännes direkt i datorn för vidare förmedling till ekonomisystem (betalning) och NEXT Project för uppföljning och eventuell vidare fakturering.
  • I projektverktyget (NEXT Project) kan du öppna och se bilden på originalfakturan vilket är mycket praktiskt vid diskussioner med kund, avstämning eller löpande fakturering.
  • Kräver kunden att du redovisar fakturakopior vid löpande fakturering kan du automatiskt klippa ihop aktuella leverantörsfakturor till en pdf-bilaga som infogas till fakturan.
 • Flexibel hantering av prislistor Open or Close
  • Möjlighet att via Excel importera prislistor från leverantörerna.
  • Artiklar/resurser kan ha olika priser för olika kunder och projekt.
  • Det finns också en möjlighet att skapa egna prislistor med egna artiklar. Artiklar ska här tolkas "fritt" d v s att vi har befintliga kunder som här lägger upp aktiviteter som ska utföras till ett fast pris, enligt exemplet "Klinker 20x20 Granco (komplett entreprenad), 650 kr/m2".
  • Det finns både export och import till Excel vilket gör det smidigt att göra "mängdarbetet" med listorna i Excel, och sedan importera de färdiga listorna till NEXT.

Kontakta oss om du vill du diskutera vidare kring NEXT som verktyg avseende mark och anläggning, eller om du vill lyssna med referenskunder inom området. ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant