(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

puzzle 600NEXT kan integreras med ett stort antal av de vanligast förekommande ekonomi- och lönesystemen. Nedan presenteras ett antal befintliga integrationer mellan NEXT och ekonomi/lönesystem.

Ekonomisystem

Briljant
Fortnox Ekonomi
Hogia Affärssystem *)
Hogia ByggEkonomi *)
IBS Enterprise *)
IFS Applications
Microsoft Dynamics NAV *)
Visma Administration 1000/2000
Visma Business *)
Visma eEkonomi
Visma.net *)
3L Pro *)

Lönesystem

Agda
Flex
Fortnox Lön
Hogia Lön
Hogia Lön Plus
Kontek Lön
Visma Lön 600

*) Via partner ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant