(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.


Fnox black

Mellan Fortnox och NEXT återfinns ett tiotal standardiserade kopplingar. Den kompletta lösningen NEXT + Fortnox är branschens i särklass mest kompletta molntjänst för hantverkssektorn. Integrationen mellan NEXT och Fortnox innebär att all dubbelregistrering av data försvinner och ger dig ett mobilt affärssystem som du inte växer ur under överskådlig framtid. Integrationen NEXT + Fortnox sparar inte bara tid – risken för fel minskar dessutom dramatiskt. 

Fortnox är Sveriges största webbaserade ekonomisystem och hjälper företag att digitalisera och effektivisera sin ekonomihantering. Läs mer om Fortnox här.

Fullt ut kan följande register integreras:
• Kund
• Projekt
• Arbetsorder
• ÄTA
• Bokförda kostnader och intäkter
• Bokföringsorder NEXT -> Fortnox
• Skapa bokföringsorder Fortnox -> NEXT
• Leverantör
• Leverantörsfaktura
• Kundfaktura
• Timmar till löneunderlag

 

 

NEXT integration mot Fortnox