(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

NEXT Enterprise vänder sig till de större bolagen inom byggsektorn. NEXT Enterprise inkluderar en mycket sofistikerad integrationslösning med Visma Business och erbjuder därmed ett betydligt kraftfullare ekonomisystem än vad som är fallet för NEXT Project. Leverans av NEXT Enterprise sker alltid i samarbete med partnern Exsitec.

Läs mer under rubriken: NEXT Enterprise - affärssystem för de större bolagen

NEXT Enterprise ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant