(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Skarpaste kniven

Ställ dig frågan hur många timmar du varje vecka lägger på att sammanställa och maila olika former av information och dokument som - om du nyttjar NEXT - redan skulle finns tillgängliga på din webbserver. Det blir en del, eller hur?

Nyttjar du NEXT Portal ger du externa aktörer (kunder, leverantörer eller andra partners) en egen inloggning till NEXT och därmed automatiskt tillgång till utvald information. Det kan röra sig om projektinformation, aktuella arbetsorder, dokument, projektdagboken, personalliggaren, eller ÄTA-journalen. Givetvis kan du per projekt detaljstyra vilken information den externa partnern ska ha tillgång till, samt vilken behörighet denne ska ha.

I och med att informationen alltid hämtas från en och samma källa, d v s NEXT, säkerställer du också att alla har tillgång till den senaste informationen.

  ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant