(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Varför NEXT?

Ordning och reda ger bättre lönsamhet.

Alla som arbetar i entreprenadbranschen vet hur många bollar man måste klara av att hantera samtidigt. Att enkelt, snabbt och effektivt kunna sköta administrationen av sina projekt och arbetsorder är av avgörande betydelse för att nå lönsamhet i ett  entreprenadföretag. Att flera av våra användare dessutom öppet deklarerar att de numera ”sover bättre om natten” är en ren bonus som kommer av att de har betydligt bättre kontroll på den dagliga verksamheten. Det bör betonas att NEXT inte är en i mängden av "mobila appar", utan snarare ett helhetstänk/koncept där syftet är att effektivisera hela företagets operativa informationsflöde och rutiner, från första kundkontakt till färdig slutfaktura.

Skräddarsytt för branschen - in i minsta enkla detalj

Den första versionen av dagens NEXT byggdes åt NCC-koncernen redan 1994. Och på den vägen är det - tekniken har skiftat, men den verksamhet som ska stödjas, och de människor som ska använda verktyget är i stort sett desamma än idag. Under åren har vi samlat på oss 200 års gemensam branscherfarenhet, men också insett vikten av enkelhet. Majoriteten av våra användare är hantverkare, eller f d hantverkare, något som vi tagit stor hänsyn till vid utvecklingen.

Mobila lösningar ökar effektiviteten dramatiskt

Redan i början av 2011 släppte vi ut skräddarsydda mobila iPad-applikationer för återrapportering av tid, arbetsorder och dagboksnoter. Gensvaret har varit enormt positivt - för första gången någonsin erbjuder tekniken en möjlighet att nå ALLA medarbetare, oberoende av datamognad. Data som registreras i de mobila enheterna utgör underlag för projektuppföljning, lön och fakturering utan att ett enda papper har varit inblandat. Och, vilket är det viktigaste, det fungerar i verkligheten.

Bättre kvalitet på indata och snabbare fakturering

Sysslar du med service vet du att kvaliteten på tidrapporten ofta är avgörande för att kunna ta betalt fullt ut. Inte sällan blir det diskussioner om, när, och hur saker utfördes, eller om arbetet ingår i grundåtagandet eller ska betraktas som ÄTA. Via daglig mobil återrapportering höjs kvaliteten på inrapporterade data enormt. Daglig rapportering innebär korrekt rapportering, och det är också betydligt enklare att få kontroll på om arbetet är tillkommande eller ej.

NEXT är helt webbaserad

Från din smartphone, surfplatta eller dator har du alltid tillgång uppgifterna kring dina projekt och order - det enda du behöver är ett webbfönster och en internetförbindelse. Att applikationen är webbaserad innebär också att du slipper oroa dig för att förlora data. Driften av tjänster köper vi från ett serverhotell som garanterar över 99 procent tillgänglighet, professionella backuprutiner, o s v.

Vad säger våra kunder?

Läs mer här!

small cloud ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant