(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Sedan vi implementerade Next för 1,5 år sedan har vi vuxit med 50%. Många faktorer ligger naturligtvis bakom den tillväxten men NEXT har haft en viktig roll i att möjliggöra detta; bättre projektstyrning, uppföljning och fakturering. Det förekommer fortfarande fel i verksamheten men nu kan vi vidta åtgärder snabbare och vi ser när vi missar något.

Jonas E. Waerner, VD
SLL Energi & Infrastruktur AB

colored-pencils ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant