(Logo) NEXT! Verktyget för Tid, Arbetsorder och Projekt i Bygg och Entreprenadbranschen. Av byggare för byggare.

Efter många år med mycket jobb och lite betalt för mödan, har vi äntligen lyckats få lönsamhet i bolaget. Sedan vi började med NEXT har vi dubblat omsättningen och samtidigt halverat tiden vi tidigare lade på pappersarbete. Vi orkar hålla igång många fler jobb och får med ALLT till fakturaunderlagen. Vi kan inte säga annat än att det funkar suveränt!

Richard Swärd och Stefan Engström, ägare, Bygg OM Service

colored-pencils ME InköpVisma Integration PartnerexcitecFortnox   Briljant